Open post

Liečenie – od liekov k objatiu

Už počas prvých rokov praxe po skončení medicíny som si uvedomil, že chronické choroby ako vysoký tlak, cukrovka 2.typu,alergie a pod. sú považované za nevyliečiteľné. Ich liečba spočívala len v tlmení príznakov, pacientovi bolo vsugerované, že bude brať lieky celý život. Ani len náznak záujmu hľadať alebo nebodaj liečiť príčinu. Podobne ako mnoho iných lekárov ma toto zistenie nasmerovalo k alternatívnej medicíne. V rámci doškoľovania lekárov som absolvoval viacero školení – psychotronika, diagnostika aury, homeopatia, biorezonacia, elektroakupunktúra. Po niekoľkých rokoch praxe som pochopil, že alternatívne metódy pôsobia na jemnejšej energetickej úrovni a často majú výborné výsledky aj pri spomínaných chronických chorobách.

Zásadné príčiny choroby však stále zostávali nejasné. K zlomu v tomto mojom pátraní došlo, keď som sa bližšie oboznámil s tradičnými učeniami ako ajurvéda, taoizmus, tantra, ho-ponopono a modernými metódami ako etikoterapia, hypnóza a neurolingvistické programovanie NLP. Až tieto metódy vo vzácnej zhode dokázali naformulovať principiálnu príčinu choroby – toxické emocionálne vzorce v podvedomí. V kresťanskej terminológii sa nazývajú hriechy. Patrí medzi ne strach, pýcha, hnev, žiarlivosť, chamtivosť, závisť, pocity hanby, viny a pod. Zároveň tieto tradičné ako aj moderné metódy, každá svojim spôsobom, ponúkli aj spôsob, ako vyliečiť seba aj iných. Jednoducho tieto chybné vzorce nahradiť ich opakom – láskou, prajnosťou, odpustením, vďačnosťou a pod. Určite najpríjemnejšiu, ale pravdepodobne aj najprirodzenejšiu metódu ponúkla tantra – objatie. Pre nás všetkých to bola prvá liečba, keď si nás plačúcich od bolesti alebo strachu, privinula naša mama.

Open post

Spiritualita – od oddelenia k zjednoteniu

Každý z nás sa už určite pokúsil o meditáciu. Posadiť sa, uvoľniť a sústrediť sa iba na dýchanie. Pri troche praxe sa nám podarí udržať pozornosť pár desiatok sekúnd, dostať sa k minútam je už riadna drina. Málokto v tom vydrží, väčšina skôr či neskôr rezignuje. Ale je chyba na našej strane?

Tantra nám ponúka vlastné riešenie – meditáciu v objatí. Čo je logickejšie – osamote sa vymedziť a sám sa pokúšať o spojenie s celkom, alebo sa najprv spojiť v objatí s iným človekom a potom to spojenie rozšíriť na celý vesmír? Podľa tantry sú muž aj žena nekompletné bytosti a energetické protipóly, ktoré až vo vzájomnom spojení sú schopné spirituálneho rozvoja. Vzájomne sú si navzájom bránami k Božskému. V objatí sa dostávame do meditatívneho stavu úplne prirodzene, dokonca aj bez zámeru. Pokiaľ sme schopní udržať meditatívny stav, môžeme postupne zvyšovať mieru intimity objatia až k pohlavnému spojeniu. To je podstata tantrického sexu – pohlavné spojenie spojené s meditáciou.

Open post

Sexualita – od živočíšnej pudovej k ľudskej vedomej

Klientky sa ma často pýtajú, čím sa líši tantrický sex od tzv. bežného sexu. Treba si uvedomiť, že tantrický sex sa nielen líši, on je pravým opakom zaužívaného vnímania sexuality. Na jednej strane je myseľ v budúcnosti s cieľom vyvrcholenia, na druhej strane je v prítomnom okamihu bez cieľa. Na jednej strane je myseľ plná erotických fantázií, na druhej je vyprázdnená meditujúca. Na jednej strane je dynamický eskalujúci pohyb, na druhej takmer úplná nehybnosť. Na jednej strane je podmienkou sexu erekcia muža, na druhej je erekcia väčšinu času neprítomná. Na jednej strane je erotické napätie, na druhej uvoľnenie a relaxácia. Na jednej strane je rozkoš, na druhej blaženosť a extáza. Na jednej strane je chtíč, na druhej láska. Na jednej strane je strata energie, na druhej energetický zisk. Tantrický sex je spoločnou meditáciou muža a ženy v intímnom spojení.

Prináša nám nový rozmer sexuality, ktorú môžeme nazvať ľudskou vedomou sexualitou. Muž a žena sa spoločne liečia a duchovne rastú tým najpríjemnejším spôsobom, ktorý im pripravila príroda.

Scroll to top