Sexualita – od živočíšnej pudovej k ľudskej vedomej

Klientky sa ma často pýtajú, čím sa líši tantrický sex od tzv. bežného sexu. Treba si uvedomiť, že tantrický sex sa nielen líši, on je pravým opakom zaužívaného vnímania sexuality. Na jednej strane je myseľ v budúcnosti s cieľom vyvrcholenia, na druhej strane je v prítomnom okamihu bez cieľa. Na jednej strane je myseľ plná erotických fantázií, na druhej je vyprázdnená meditujúca. Na jednej strane je dynamický eskalujúci pohyb, na druhej takmer úplná nehybnosť. Na jednej strane je podmienkou sexu erekcia muža, na druhej je erekcia väčšinu času neprítomná. Na jednej strane je erotické napätie, na druhej uvoľnenie a relaxácia. Na jednej strane je rozkoš, na druhej blaženosť a extáza. Na jednej strane je chtíč, na druhej láska. Na jednej strane je strata energie, na druhej energetický zisk. Tantrický sex je spoločnou meditáciou muža a ženy v intímnom spojení.

Prináša nám nový rozmer sexuality, ktorú môžeme nazvať ľudskou vedomou sexualitou. Muž a žena sa spoločne liečia a duchovne rastú tým najpríjemnejším spôsobom, ktorý im pripravila príroda.

Scroll to top