Spiritualita – od oddelenia k zjednoteniu

Každý z nás sa už určite pokúsil o meditáciu. Posadiť sa, uvoľniť a sústrediť sa iba na dýchanie. Pri troche praxe sa nám podarí udržať pozornosť pár desiatok sekúnd, dostať sa k minútam je už riadna drina. Málokto v tom vydrží, väčšina skôr či neskôr rezignuje. Ale je chyba na našej strane?

Tantra nám ponúka vlastné riešenie – meditáciu v objatí. Čo je logickejšie – osamote sa vymedziť a sám sa pokúšať o spojenie s celkom, alebo sa najprv spojiť v objatí s iným človekom a potom to spojenie rozšíriť na celý vesmír? Podľa tantry sú muž aj žena nekompletné bytosti a energetické protipóly, ktoré až vo vzájomnom spojení sú schopné spirituálneho rozvoja. Vzájomne sú si navzájom bránami k Božskému. V objatí sa dostávame do meditatívneho stavu úplne prirodzene, dokonca aj bez zámeru. Pokiaľ sme schopní udržať meditatívny stav, môžeme postupne zvyšovať mieru intimity objatia až k pohlavnému spojeniu. To je podstata tantrického sexu – pohlavné spojenie spojené s meditáciou.

Scroll to top